QA/HMS/Etikk

QA/HMS/Etikk

IndustriConsult skal levere personal og tjenester med riktige ferdigheter og kvalitet som bidrar til både kundens og vår egen verdiskaping, og fokuserer på kvalitet i leveransene. For å oppfylle dette er HMS, kvalitetssikring og -styring sentralt i vår drift. Vår filosofi er at ingen av våre konsulenter skal ha fraværskader eller være involvert i hendelser som kan skade personell, materiell eller omdømme hos våre kunder. IndustriConsult har implementert et etisk regelverk som setter viktige rammer for hvordan IndustriConsult som selskap, arbeidsgiver og leverandør skal drive sin virksomhet. Vi forventer også at våre leverandører og underleverandører tilpasser seg våre etiske retningslinjer.

IndustriConsult har implementert følgende kvalitets- og HMS standarder:

– Kvalitet NS-ISO 9001: 2008

– Kvalitetsstyring NS-ISO 10006:2003

– HMS Norsok S-006

Vi er kvalifisert som leverandør i henhold til Achilles JQS, TransQ og Sellicha.

Våre etiske retningslinjer kan du laste ned her..