Prosjektrådgivning

 
Prosjektrådgivning
For byggherrer og prosjekteiere tilbyr vi prosjektledelse eller støtte til kundens egen prosjektleder og prosjektorganisasjon med metodikk og kompetanse innen prosjektarbeid. Vi kan bistå med å etablere og gjennomføre prosjekter og planer i tråd med overordnede mål og strategier, samt kundens retningslinjer for god virksomhetsstyring.

Etablering kan inkludere utarbeidelse av styrende dokumenter, organisering og planer for gjennomføring. Gjennomføring omfatter ledelse og styring av avtalte arbeider innenfor definerte rammer for kostnad, fremdrift, kvalitet og risiIko.

NFP logo         IndustriConsult er medlem av Norsk Forening for Prosjektledelse

Referanser: 

logo_elkemnorcemlogo_Faveologo_Erametlogo_Akershus Energilogo_miljofondet